Webinar Description
Konsep asas trend adalah cara untuk mengenal pasti struktur trend pasaran dengan mengunakan beberapa teknik mudah
Learning Outcome
Teknik asas melihat struktur pasaran, kenali jenis jenis trend yang terdapat di dalam pasaran. Dan juga cara cara untuk mengelakkan daripada membuat kesilapan pelaburan arah trend
Webinar Description
Konsep Dow Theory adalah topik utama yang harus di pelajari oleh pedagang yang baru untuk memahami struktur pasaran secara lebih teliti dan mudah
Learning Outcome
Anda akan di dedahkan dengan falsafah teknikal analisa dan juga konsep asas Dow Theory
Webinar Description
Corak carta adalah salah satu teknik untuk para pelabur melihat daripada sudut yang berbeza dan boleh membuat penilaian pelaburan dengan menentukan corak corak tertentu di dalam pasaran
Learning Outcome
Anda akan di dedahkan dengan pelbagai jenis corak carta pembalikan arah
Webinar Description
Konsep Dow Theory adalah topik utama yang harus di pelajari oleh pedagang yang baru untuk memahami struktur pasaran secara lebih teliti dan mudah
Learning Outcome
Anda akan di dedahkan dengan falsafah teknikal analisa dan juga konsep asas Dow Theory
Webinar Description
Pelajari teknik analisa intermarket ini untuk mengetahui kaitan rapat di antara pasaran saham,forex,bond, index dan lain lain untuk membuat analisa secara terperinci bagi menentukan sesuatu pasaran tersebut
Learning Outcome
Anda akan mempelajari teknik yang unik di dalam menentukan sesuatu instrumen kewangan dengan instrumen yang lain secara menyeluruh
Webinar Description
Pengurusan kewangan di dalam pelaburan adalah sukar kerana para pelabur sering terdedah dengan psikologi dan juga arah tuju yang kurang jelas jika meraka hanya memikirkan tentang membuat keuntungan semata mata
Learning Outcome
• Pengurusan kewangan yang lebih baik
• Teknik yang mudah dan terkawal
Share: